1) Požaduje Zboží checkbox v objednávce?

Ano, od 25. 5. 2018 je nutné dodržovat tato pravidla dle GDPR výkladu zboží, bližší informace zde:

https://blog.seznam.cz/2018/04/e-shopy-zbozi-cz-a-gdpr/

2) Kde je možno zakoupit modul Zboží s GDPR úpravou?

Modul je možno zakoupit zde:

https://psmoduly.cz/zbozicz-pokrocile-mereni-konverzi-gdpr-checkbox-16/mereni-konverzi.htm

3) Potřebné úpravy pro Prestashop 1.7

Pokud chcete, můžeme Vám úpravy provést zdarma v rámci ceny našeho Zboží pokročilé měření konverzí modulu. Pokud chcete úpravy provést na vlastní pěst, zde je jejich soupis:
(Po provedení úprav nezapomeňte smazat cache v administrace v "Konfigurace" -> "Výkon")

Soubor: /themes/_NAZEV_SABLONY/templates/checkout/_partials/steps/payment.tpl

{if $show_final_summary}
{include file='checkout/_partials/order-final-summary.tpl'}
{/if}
ZMĚNIT NA:
{* openservis - Zboží - Souhlas - begin *}
{hook h='displayZboziSouhlas'}
{* openservis - Zboží - Souhlas - end *}
{if $show_final_summary}
{include file='checkout/_partials/order-final-summary.tpl'}
{/if}

4) Potřebné úpravy pro Prestashop 1.6

Pokud chcete, můžeme Vám úpravy provést zdarma v rámci ceny našeho Zboží pokročilé měření konverzí modulu. Pokud chcete úpravy provést na vlastní pěst, zde je jejich soupis:
(Po provedení úprav nezapomeňte smazat cache v administrace v "Konfigurace" -> "Výkon")

Soubor: /themes/NAZEV_SABLONY/order-carrier.tpl

<div class="box">
<p class="checkbox">
<input type="checkbox" name="cgv" id="cgv" value="1" {if $checkedTOS}checked="checked"{/if} />
<label for="cgv">{l s='I agree to the terms of service and will adhere to them unconditionally.'}</label>
<a href="{$link_conditions|escape:'html':'UTF-8'}" class="iframe" rel="nofollow">{l s='(Read the Terms of Service)'}</a>
</p>
</div>
ZMĚNIT NA:
<div class="box">
<p class="checkbox">
<input type="checkbox" name="cgv" id="cgv" value="1" {if $checkedTOS}checked="checked"{/if} />
<label for="cgv">{l s='I agree to the terms of service and will adhere to them unconditionally.'}</label>
<a href="{$link_conditions|escape:'html':'UTF-8'}" class="iframe" rel="nofollow">{l s='(Read the Terms of Service)'}</a>
</p>
{* openservis - Zboží - Souhlas - begin *}
{hook h='displayZboziSouhlas'}
{* openservis - Zboží - Souhlas - end *}
</div>

5) Potřebné úpravy pro Prestashop 1.5

Pokud chcete, můžeme Vám úpravy provést zdarma v rámci ceny našeho Zboží pokročilé měření konverzí modulu. Pokud chcete úpravy provést na vlastní pěst, zde je jejich soupis:
(Po provedení úprav nezapomeňte smazat cache v administrace v "Konfigurace" -> "Výkon")

Soubor: /themes/NAZEV_SABLONY/order-carrier.tpl

<p class="checkbox">
<input type="checkbox" name="cgv" id="cgv" value="1" {if $checkedTOS}checked="checked"{/if} autocomplete="off"/>
<label for="cgv">{l s='I agree to the terms of service and will adhere to them unconditionally.'}</label> <a href="{$link_conditions}" class="iframe">{l s='(Read the Terms of Service)'}</a>
</p>
ZMĚNIT NA:
<p class="checkbox">
<input type="checkbox" name="cgv" id="cgv" value="1" {if $checkedTOS}checked="checked"{/if} autocomplete="off"/>
<label for="cgv">{l s='I agree to the terms of service and will adhere to them unconditionally.'}</label> <a href="{$link_conditions}" class="iframe">{l s='(Read the Terms of Service)'}</a>
{* openservis - Zboží - Souhlas - begin *}
{hook h='displayZboziSouhlas'}
{* openservis - Zboží - Souhlas - end *}
</p>

6) Potřebné úpravy pro OPC modul OnePageCheckout

Pokud chcete, můžeme Vám úpravy provést zdarma v rámci ceny našeho Zboží pokročilé měření konverzí modulu. Pokud chcete úpravy provést na vlastní pěst, zde je jejich soupis:
(Po provedení úprav nezapomeňte smazat cache v administrace v "Konfigurace" -> "Výkon")

Soubor: /modules/onepagecheckout/views/templates/front/order-carrier-def.tpl + /modules/onepagecheckout/views/templates/front/order-carrier.tpl + /modules/onepagecheckout/views/templates/front/order-payment.tpl

<p class="checkbox">
<input type="checkbox" name="cgv" id="cgv" value="1" {if $checkedTOS}checked="checked"{/if} />
<label for="cgv">{l s='I agree to the terms of service and adhere to them unconditionally.' mod='onepagecheckout'}</label>
<a href="{$link_conditions|escape:'html':'UTF-8'}" class="iframe">{l s='(read)' mod='onepagecheckout'}</a>
<sup>*</sup>{if isset($opc_config.validation_checkboxes) && $opc_config.validation_checkboxes}<span
class="validity valid_{if $checkedTOS}ok{else}nok{/if}"></span>{/if}
</p>
ZMĚNIT NA:
<p class="checkbox">
<input type="checkbox" name="cgv" id="cgv" value="1" {if $checkedTOS}checked="checked"{/if} />
<label for="cgv">{l s='I agree to the terms of service and adhere to them unconditionally.' mod='onepagecheckout'}</label>
<a href="{$link_conditions|escape:'html':'UTF-8'}" class="iframe">{l s='(read)' mod='onepagecheckout'}</a>
<sup>*</sup>{if isset($opc_config.validation_checkboxes) && $opc_config.validation_checkboxes}<span
class="validity valid_{if $checkedTOS}ok{else}nok{/if}"></span>{/if}
{* openservis - Zboží - Souhlas - begin *}
{hook h='displayZboziSouhlas'}
{* openservis - Zboží - Souhlas - end *}
</p>

7) Potřebné úpravy pro OPC modul AdvancedCheckout

Pokud chcete, můžeme Vám úpravy provést zdarma v rámci ceny našeho Zboží pokročilé měření konverzí modulu. Pokud chcete úpravy provést na vlastní pěst, zde je jejich soupis:
(Po provedení úprav nezapomeňte smazat cache v administrace v "Konfigurace" -> "Výkon")

Soubor: /modules/advancedcheckout/views/templates/front/order.tpl

{if $conditions AND $cms_id}
<!-- <p class="carrier_title">{l s='Terms of service' mod='advancedcheckout'}</p> -->
<div class="opc-form-group">
<div class="w100">
<div class="opc-checkbox">
<label for="cgv_accept">
<input type="checkbox" name="cgv_accept" id="cgv_accept" value="1"
{if $checkedTOS}checked="checked"{/if} />
<span class="opc-text">{l s='I agree to the terms of service and will adhere to them unconditionally.' mod='advancedcheckout'}</span>
</label></br><a href="{$link_conditions|escape:'html':'UTF-8'}" class="iframe" rel="nofollow">({l s='(Read the Terms of Service)' mod='advancedcheckout'})</a>
</div>
</div>
</div>
{/if}
ZMĚNIT NA:
{if $conditions AND $cms_id}
<!-- <p class="carrier_title">{l s='Terms of service' mod='advancedcheckout'}</p> -->
<div class="opc-form-group">
<div class="w100">
<div class="opc-checkbox">
<label for="cgv_accept">
<input type="checkbox" name="cgv_accept" id="cgv_accept" value="1"
{if $checkedTOS}checked="checked"{/if} />
<span class="opc-text">{l s='I agree to the terms of service and will adhere to them unconditionally.' mod='advancedcheckout'}</span>
</label></br><a href="{$link_conditions|escape:'html':'UTF-8'}" class="iframe" rel="nofollow">({l s='(Read the Terms of Service)' mod='advancedcheckout'})</a>
</div>
</div>
</div>
{* openservis - Zboží - Souhlas - begin *}
{hook h='displayZboziSouhlas'}
{* openservis - Zboží - Souhlas - end *}
{/if}

8) Potřebné úpravy pro OPC modul SuperCheckout

Pokud chcete, můžeme Vám úpravy provést zdarma v rámci ceny našeho Zboží pokročilé měření konverzí modulu. Pokud chcete úpravy provést na vlastní pěst, zde je jejich soupis:
(Po provedení úprav nezapomeňte smazat cache v administrace v "Konfigurace" -> "Výkon")

Soubor: /modules/supercheckout/views/templates/front/supercheckout.tpl

<label><input id="tnc_checkbox" type="checkbox" name="cgv" value="1" {if $checkedTOS}checked="checked"{/if} />
{l s='I agree to the terms of service and will adhere to them unconditionally. ' mod='supercheckout'}
</label>
(<a href="{$link_conditions|escape:'html':'UTF-8'}" target="_blank" class="iframe various fancybox.ajax" rel="nofollow">{l s='Read the term of services' mod='supercheckout'}</a>)
ZMĚNIT NA:
<label><input id="tnc_checkbox" type="checkbox" name="cgv" value="1" {if $checkedTOS}checked="checked"{/if} />
{l s='I agree to the terms of service and will adhere to them unconditionally. ' mod='supercheckout'}
</label>
(<a href="{$link_conditions|escape:'html':'UTF-8'}" target="_blank" class="iframe various fancybox.ajax" rel="nofollow">{l s='Read the term of services' mod='supercheckout'}</a>)
{* openservis - Zboží - Souhlas - begin *}
{hook h='displayZboziSouhlas'}
{* openservis - Zboží - Souhlas - end *}

9) Potřebné úpravy pro OPC modul OnePageCheckoutPS

Pokud chcete, můžeme Vám úpravy provést zdarma v rámci ceny našeho Zboží pokročilé měření konverzí modulu. Pokud chcete úpravy provést na vlastní pěst, zde je jejich soupis:
(Po provedení úprav nezapomeňte smazat cache v administrace v "Konfigurace" -> "Výkon")

9) a) Soubor: /modules/onepagecheckoutps/views/templates/front/onepagecheckoutps_review.tpl

Pokud by soubor neexistoval, upravte dle bodu 9)b)


{if $CONFIGS.OPC_ENABLE_TERMS_CONDITIONS}
{if $conditions AND $cms_id}
<div id="div_cgv">
<h3 class="condition_title">{l s='Terms of service' mod='onepagecheckoutps'}</h3>
<p class="checkbox" id="p_cgv">
<input type="checkbox" name="cgv" id="cgv" value="1" {if $checkedTOS}checked="checked"{/if} class="validate[required]"/>
<label for="cgv">{l s='I agree to the terms of service and adhere to them unconditionally.' mod='onepagecheckoutps'}</label> <a href="#" onclick="Review.openCMSTermConditions()">{l s='(read)' mod='onepagecheckoutps'}</a>
</p>
</div>
{/if}
{/if}
ZMĚNIT NA:
{if $CONFIGS.OPC_ENABLE_TERMS_CONDITIONS}
{if $conditions AND $cms_id}
<div id="div_cgv">
<h3 class="condition_title">{l s='Terms of service' mod='onepagecheckoutps'}</h3>
<p class="checkbox" id="p_cgv">
<input type="checkbox" name="cgv" id="cgv" value="1" {if $checkedTOS}checked="checked"{/if} class="validate[required]"/>
<label for="cgv">{l s='I agree to the terms of service and adhere to them unconditionally.' mod='onepagecheckoutps'}</label> <a href="#" onclick="Review.openCMSTermConditions()">{l s='(read)' mod='onepagecheckoutps'}</a>
</p>
{* openservis - Zboží - Souhlas - begin *}
{hook h='displayZboziSouhlas'}
{* openservis - Zboží - Souhlas - end *}
</div>
{/if}
{/if}

9) b) Soubor: /modules/onepagecheckoutps/views/templates/front/review_footer.tpl

{if $CONFIGS.OPC_ENABLE_TERMS_CONDITIONS}
<div id="div_cgv">
<p id="p_cgv">
<label for="cgv">
<input type="checkbox" class="not_unifrom not_uniform" name="cgv" id="cgv" value="1" {if $checkedTOS}checked="checked"{/if}/>
{l s='I agree to the terms of service.' mod='onepagecheckoutps'}
</label>
<span class="read">{l s='(read)' mod='onepagecheckoutps'}</span>
</p>
</div>
{/if}
ZMĚNIT NA:
{if $CONFIGS.OPC_ENABLE_TERMS_CONDITIONS}
<div id="div_cgv">
<p id="p_cgv">
<label for="cgv">
<input type="checkbox" class="not_unifrom not_uniform" name="cgv" id="cgv" value="1" {if $checkedTOS}checked="checked"{/if}/>
{l s='I agree to the terms of service.' mod='onepagecheckoutps'}
</label>
<span class="read">{l s='(read)' mod='onepagecheckoutps'}</span>
</p>
</div>
{/if}
{* openservis - Zboží - Souhlas - begin *}
{hook h='displayZboziSouhlas'}
{* openservis - Zboží - Souhlas - end *}

10) Potřebné úpravy pro OPC modul Sp One Step Checkout

Pokud chcete, můžeme Vám úpravy provést zdarma v rámci ceny našeho Heureka ověřeno zákazníky modulu. Pokud chcete úpravy provést na vlastní pěst, zde je jejich soupis:
(Po provedení úprav nezapomeňte smazat cache v administrace v "Konfigurace" -> "Výkon")

Soubor: /modules/spstepcheckout/views/templates/front/review_footer.tpl

{if $conditions_to_approve|count and $CONFIGS.PS_CONDITIONS}
<div id="conditions-to-approve">
<ul>
{foreach from=$conditions_to_approve item="condition" key="condition_name"}
<li>
<label class="js-terms" for="conditions_to_approve[{$condition_name}]">
<input id = "conditions_to_approve[{$condition_name}]"
name = "conditions_to_approve[{$condition_name}]"
required
type = "checkbox"
value = "1"
class = "ps-shown-by-js"
>
{$condition nofilter}
</label>
</li>
{/foreach}
</ul>
</div>
{/if}
{* openservis - Zboží - Souhlas - begin *}
{hook h='displayZboziSouhlas'}
{* openservis - Zboží - Souhlas - end *}